VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak,
figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az
esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és
kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül
megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés
későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A Weboldalon külön
megtekinthető és letölthető az adatkezelési nyilatkozatunk az Adatkezelési tájékoztató (adatvédelmi nyilatkozat) menüpont alatt.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan
felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
A Webáruház használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette,
azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (http://kedvencnaptaram.hu) és aldomainjein
történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: http://kedvencnaptaram.hu/aszf/

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:
• 1. Üzemeltetői adatok, információk
• 2. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
• 3. Megrendelés
• 4. Szállítási Tudnivalók
• 5. Személyes átvétel
• 6. Fizetési Információk
• 7. Kedvezmények
• 8. Hírlevél
• 9. Statisztikai adatok
• 10. Cookie-k (sütik)
• 11. Kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról szóló tájékoztató
• 12. Termékgarancia
• 13. Szerződéstől való elállás joga
• 14. Panaszügyintézés
• 15. Egyéb rendelkezések információk

1. ÜZEMELTETŐI ADATOK, INFORMÁCIÓK
Cégnév: Cégellátás.EU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2116 Zsámbok, Turai út 46.
Telephely – üzlet cím: folyamatban…
Panaszkezelés cím: 2116 Zsámbok, Turai út 46.
Adószám: 26105961-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-188766
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH- (folyamatban…)
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus levelezési cím: info@cegellatas.eu
Telefonos elérhetőség: 06 28 700 248
Mobil telefonszám: +36 70 429 4850
Személyes átvételei lehetőség: 2116 Zsámbok, Turai út 46.
Bankszámlaszám: OTP Bank 11742049-21454813
Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 8.00-18.00 óra között
Megrendelések teljesítésének átlagos ideje munkanapban megadva: 1-7 munkanap
Webáruház domain: www.kedvencnaptaram.hu
Webáruház megnevezés: Kedvenc Naptáram
Szállítási partner, partnerek megnevezése: FoxPost illetve saját szállítónk
Tárhelyszolgáltató: Tárhelypark Kft.

2. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE
Webáruházunk irodaszer, irodai kellékek, irodai bútorok, nyomtató-kellékanyag és számítástechnikai termékek kiskereskedelmi forgalmazásával foglalkozik. A termékek megvásárolhatóak magánszemélyek, és cégek részére a webáruházon keresztül.
A termékek személyes átvételére székhelyünkön Zsámbokon lehetőséget biztosítunk.

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
H-Cs 8.00-18.00,
P 8.00-16.00,
Sz 8.00-12.00

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t,
azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Áraink forintban kerülnek kiírásra, és
tartalmazzák a törvényben meghatározott 27%-os áfát. Külön csomagolási költség nem
kerül felszámításra!

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő
“0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron
szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az
Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és
feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának
kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak
megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen
és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen
létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a
hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

3. MEGRENDELÉS

A regisztráció
Az áruházban regisztrált és nem regisztrált felhasználók egyaránt vásárolhatnak.
Amennyiben többször kíván vásárolni, javasolt a regisztráció, mivel így időt spórolhat
meg. A bejelentkezett és regisztrált felhasználóinknak csak a termékeket kell kiválogatni,
és a fizetés módját kell megadni, így rendelését gyorsan és könnyen
leadhatja! Természetesen regisztráció nélkül is lehet vásárolni, de az áruház
funkcióinak hiánytalan használatához javasolt a regisztráció!
Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen
ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és
elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A
vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok
esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét,
amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe
szolgáltatásait.
A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli.
A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát
elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik H-Cs 8.00-18.00, P 8.00-16.00, Sz 8.00-12.00 óráig. A
megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a
megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő
napon kerül feldolgozásra.
A megrendelések mennyiségének következtében ügyfélszolgálatunk nem igazolja vissza
telefonon, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. A visszaigazolás emailben a
megrendelést követően fog megérkezni.
Ez perceket, vagy akár órákat is késhet a rendszerek terhelésétől függően.
Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a
szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül
Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses
kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a
Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára
hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a
visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott
meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud
üzenetet fogadni.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán
automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre,
amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy
újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés teljesítéséről.
Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül történik.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a
Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő
eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt
harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor
átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó
ajánlotta.
Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában,
az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem
nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére
bocsátani a dolgot.
Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a
póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna
teljesíteni.
Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul
visszatéríteni.
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy
teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést
követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén
visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését
követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a
SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a
visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken. A
megrendelő adatainak utólagos módosítására csak az ügyfélszolgálatunkon keresztül
emailben vagy telefonon van lehetőség, amennyiben a rendelése még nem került
feldolgozásra.

Megrendelés visszaigazoló e-mail feladó név: Kedvenc Naptáram
Megrendelés visszaigazoló e-mail küldő cím: info@cegellatas.eu

A termékek kiválasztása
A termékeket kategóriákba rendezve találja a jobb oldalon. A kívánt kategóriát kiválasztva
szűkíthet rá a keresett termékek csoportjára. Ha nem tudja mit keres, arra ott van a gyors kereső, amely a jobb felső sarokban található. Ez a termék nevében, leírásában, gyártójában keres.
A keresési szempontok kombinálhatók is, ekkor a kereső csak olyan találatot ad vissza,
ami minden feltételnek megfelel. A termékek jellemzői a részletes leírásból tudhatók
meg, itt láthatja a gyártót, a márkát, az ajánlott korosztályt, és szöveges leírást, ha van.
A részletes leírásban a hasonló termékek az adott termékhez ajánlott termékeinket
jelentik. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos
esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges
technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes
bejelentés nélküli változása miatt.

Termék megrendelése
Rendelést magánszemélyektől csak is kizárólag webáruházunkon keresztül fogadunk el, cégektől más csatorna (e-mail, facebook, telefon, levél) is megengedett! A termékeket a
“kosárba” gomb segítségével tudja összeválogatni. A kosár pillanatnyi állapotáról egy
összesítő tájékoztat az oldal jobb felső részén. A részletes kosár tartalom a “kosár
megtekintése” gombra kattintva érhető el. Ha nem jó a mennyiség, vagy olyat választott,
amit mégse szeretne, itt megváltoztathatja a kosár tartalmát. A termékeket megrendelni
a “rendelés feladása” gombra kattintva történik. A rendelés feladásához szükséges az
adatok hiánytalan kitöltése. Nagyon fontos, hogy olvassa el, és jelölje be a
vásárlási feltételeket a lap alján, ellenkező esetben rendelése nem lesz
sikeres! Rendeléséről Magyar nyelvű tájékoztató e-mailt fog kapni, amely tartalmazza a
rendelés fő adatait. Az e-mail tájékoztató jellegű, mivel előfordulhat, hogy az adott
termékből nincs raktáron, vagy egyéb okok miatt nem tudjuk kiszállítani. Kollégáink
legkésőbb a rendelést követő napon felveszik Önnel a kapcsolatot.
Megrendelése távollévők között kötött írásos szerződésnek minősül. A megrendeléséről
Magyar nyelvű visszaigazolást küldünk. A megrendelése minden esetben ki lesz
számlázva, melyet a csomagban elküldünk a megrendelésével együtt.
Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden
esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
Amennyiben a megrendelt termékek kiszállítását valamilyen okból kifolyólag nem tudjuk
teljesíteni (készlethiány), ez esetben a kapcsolatfelvétel során az eltérést is megbeszélik
Önnel! Rendelését a rendelés leadását követően 24 órán belül teheti meg. Ezt követően a
további teendők, részletek tisztázása végett mindenképpen vegye fel a kapcsolatot
kollégáinkkal! Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására.
Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a
megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a
visszaigazolást ellenőrizze a SPAM – levélszemét mappákat is. Előfordul rendszeresen
bizonyos szolgáltatóknál, hogy rendszerhiba miatt nem fogadnak levelet (freemail,
citromail). Arról sajnos a szolgáltató nem értesül, hogy a levele meg is érkezik. Ez
esetben is létrejön a szerződés hiszen a megrendelése az ügyfél adatokkal a
rendszerünkben van. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a
kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan
a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

4. SZÁLLÍTÁSI TUDNIVALÓK
Ha megrendelését futárszolgáltattal vagy saját szállítónkkal teljesítjük. Partnerünk a FoxPost. Partnereinkről további információkat, és a csomagszállítás mikéntjéről további
tudnivalókat a szállító saját weboldalain találhat!
Belföldi megrendelés esetén a megrendelt árut partnerünk a rendelés visszaigazolását
követő 1-3 munkanapon belül, a 08.00-20.00-ig terjedő időszakban végzi. A
futárszolgálat háromszori kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási
költségét a megrendelőre terheljük! Külföldi szállítást a webáruházon keresztül
online intézni nem lehet, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot
ügyfélszolgálatunkkal a részletes információkért!
Partnerünk részére szükséges kiadni a szállítási adatokat, valamint az Ön telefonos
elérhetőségét. A futárszolgálat alkalmazottja, amennyiben a megadott szállítási címre
nem tudja kiszállítani a csomagot, telefonon megkeresi Önt a további teendők
érdekében. Sajnos a futárszolgálat munkatársait nem tudjuk irányítani, ha konkrét
időpontban tudja csak átvenni a csomagot, akkor velük kell felvennie a kapcsolatot. A
szállítás díja az alábbi linken található: http://kedvencnaptaram.hu/fizetes-es-szallitas/

5. SZEMÉLYES ÁTVÉTEL
Átvételi pontunkon hétköznap 08.00-18.00 óráig, valamint szombaton 08.00-12.00 -ig
van lehetősége átvennie a megrendelt csomagot. Csomagpontunk áruházként nem üzemel, így a megrendelését csak egyben tudjuk átadni, sajnos további módosításra már nincs lehetőség.

6. FIZETÉSI INFORMÁCIÓK
A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő
végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget
tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár
előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje
jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli
reklamációt nem áll módunkban elfogadni!
Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan: A megrendelés elküldésével fizetési
kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket,
amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett,
visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre
történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!
Bővebben a fizetési lehetőségekről itt olvashat: http://kedvencnaptaram.hu/fizetes-es-szallitas/

7. KEDVEZMÉNYEK
Webáruházunkban kedvezményt azok a vásárlóink kaphatnak, akik rendelkeznek törzsvásárlói kártyával vagy kuponnal. Ebben az esetben részükre akár ingyenes házhozszállítást is biztosíthatunk, vagy a vásárlás összegéből engedményt is adhatunk.

8. HÍRLEVÉL
Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok: (Név, E-mail cím)
Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain.
A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a
megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre
történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő
webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat
a Cégellátás.EU Kft. bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről
történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás
gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A
levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a
megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 7 munkanapon belül.
A Cégellátás.EU Kft. által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra,
információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél
részére a Cégellátás.EU Kft. nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a
megadott e-mail címre.

9. STATISZTIKAI ADATOK
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai
célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Cégellátás.EU Kft. kizárólag
jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A
cégünk által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics
adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

10. COOKIE-K (SÜTIK)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem
szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban
(Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak
részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a
webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a
felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A
cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves
kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig,
a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került
tárolásra.

11. A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A
JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem
teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,
vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a
kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér
el.

a. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet
kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve
nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –
végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint
a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a
figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének
a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve
a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén
Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti.

b. Jótállás
Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a
felhasználó fogyasztónak minősül.
Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére
történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja
végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a
jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam)
a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.
Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért,
amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott
igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek
nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza.
A szavatossági igény esetén történő eljárás
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár
csak nyugtával).
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik
(Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről
jegyzőkönyvet köteles felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani.
Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről
annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az
elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon
belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni
A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt
napon belül elvégezze.

12. TERMÉKGARANCIA
Hibás, vagy a szállítás közben megsérült terméket vagy termékeket ingyenesen
kicseréljük. Ha a csere mégsem történhet meg, úgy visszafizetjük a vételárat. Kérjük, a
kellemetlenségek megelőzése érdekében csak sértetlen árut vegyen át!
Cégünk által forgalmazott termékeinkre pénzvisszafizetési garanciát vállal. Ha
a szavatossági vagy garanciális idő ettől eltérő, a garanciális és szavatossági adatok az
árucikken, vagy a mellékelt dokumentumban vannak feltüntetve. A használat közben
bekövetkezett hibákra a garanciajegyekben megfogalmazottak a mérvadóak.

13. SZERZÖDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó
és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm.
rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől
számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a
megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig
gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,
amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a
terméket átveszi.
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti
időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem
vállalta e költség viselését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén
kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű
használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében,
amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan
termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás
egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó
kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul
vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát
elveszíti;
b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a
pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására
nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
d. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a
vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és
amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak
meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított
harmincadik napot követően kerül sor;
g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó
kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy
karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes
szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a
fogyasztó a csomagolást felbontotta;
i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések
kivételével;
j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés,
fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében,
ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt
kötöttek ki;
l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha
a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a
teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak
tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az
elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a
fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a
kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez
kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag
Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való
elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14
napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot
megküldenie 14 napon belül.
Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi,
vagy átadja a termék(eke)t.
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a
vállalkozás vállalta e költség viselését.
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely
a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód
választásából adódik.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett
értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az
áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti
Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap
segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára
adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a
telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként,
csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy
futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
Fogyasztónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a
nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Fogyasztót terheli!
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014.
(II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található
elérhetőségeken.
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat
illeti meg.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája,
önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.
Elállási jog gyakorlásának a menete:
Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a
Szolgáltató elérhetőségein jelezni.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől
számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén
elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés
alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés
esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére
késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon
belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A
megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával
kapcsolatban felmerülő költségeket.

A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon
többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének
napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban
történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló
termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14
napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

14. PANASZÜGYINTÉZÉS
Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő
teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis
valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy
panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a
vásárlónak.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt
elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak
kérésükre bemutatja.
Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei
Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek
elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita
rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége
esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó
vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló
fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara
mellett működő békéltető testület illetékes.
A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A
platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság
rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be
panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek
címe: http://ec.europa.eu/odr
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek
keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a
meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető
testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás
együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés
lehetőségének felajánlására terjed ki.

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK, INFORMÁCIÓK
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári
törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja
a Cégellátás.EU Kft. általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.
Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez
kattintson ide: http://kedvencnaptaram.hu/aszf.pdf

Zsámbok, 2020.11.01.